04.09.2022


      Na početku smo još jedne nastavne godine. Nadam se da ćemo je, za razliku od nekoliko proteklih, u cijelosti provesti u školi.

Na ovim ćete stranicama, kao i ranije, pronaći mnogo materijala za učenje, uvježbavanje i ponavljanje gradiva.

Svim učenicima i nastavnicima želim uspješnu 2022./2023. školsku godinu.

R. Ikić