Program: četverogodišnja škola, 4. razred, 3 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Brojevi 24
2 Nizovi 20
3 Funkcije 22
4 Derivacija 21
5 Integral i primitivna funkcija 9
  Ukupno 96