Program: četverogodišnja škola, 1. razred, 3 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Brojevi 20
2 Trigonometrijski omjeri 5
3 Potencije 10
4 Algebarski izrazi 10
5 Linearne jednadžbe 11
6 Linearne nejednadžbe 7
7 Linearna funkcija 7
8 Trokut 13
9 Podaci 7
10 Pismeni ispiti, zaključivanje ocjena 15
  Ukupno 105