Zadaci za vježbu: četverogodišnja škola, 1. razred

Skup realnih brojeva

Algebarski izrazi i algebarski razlomci

Potencije

Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Apsolutna vrijednost, linearna funkcija

Trigonometrija pravokutnog trokuta

Sukladnost i sličnost

Podatci

IZVORI:

  • Varošanec, S. (2019.). Matematika 1: udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno). Zagreb: Element.
  • Bakula, B. i Varošanec, S. (2014.). Matematika 1: udžbenik za 1. razred medicinskih škola. Zagreb: Element.
  • Dakić, B. i Elezović, N. (2019.). Matematika 1: udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno). Zagreb: Element.
  • Pletikosić Milišić, A., Barišin, J., Jukić Matić, LJ., Gortan, R., Vujasin Ilić, V. i Dijanić, Ž. (2019.). Matematika 1: udžbenik matematike u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje (3 i 4 sata tjedno). Zagreb: Školska knjiga.
  • Šikić, Z., Kalazić, R., Lukač, S. i Penzar, K. J. (2019.). Matematika 1: udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole. Zagreb: Profil Klett.

NAPOMENA: Nije isključena mogućnost pogreške u prepisivanju zadataka ili rješenja. Ukoliko primijetite pogrešku ili vam se rješenje nekog zadatka čini "čudno", javite mi na e-mail da provjerim.