Matura - informacije

Državnu maturu obvezno polažu učenici gimnazija. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih škola mogu polagati maturu, ako žele nastaviti školovanje na nekom od fakulteta ili viših škola.

Matura se sastoji od obveznog i izbornog dijela. Obvezni predmeti na maturi su hrvatski jezik, strani jezik i matematika. Oni se mogu polagati na višoj (A) ili osnovnoj razini (B), ovisno o zahtjevu fakulteta koji se želi upisati. Ostali predmeti čine izborni dio mature i učenik ih polaže ukoliko su bitni pri upisu željenog fakulteta.

Matematika na maturi:

Korisni linkovi:

NAPOMENA: Dokumenti su preuzeti sa stranica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.