Program: četverogodišnja škola, 1. razred, 4 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Skup realnih brojeva 39
2 Potencije 12
3 Linearne jednadžbe i nejednadžbe 21
4 Linearna funkcija 10
5 Podatci 14
6 Sukladnost i sličnost 22
7 Trigonometrija pravokutnog trokuta 15
8 Vektori 7
  Ukupno 140