Program: četverogodišnja škola, 2. razred, 4 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Kompleksni brojevi 16
2 Kvadratna jednadžba 18
3 Kvadratna funkcija 17
4 Trigonometrija pravokutnog trokuta 22
5 Eksponencijalna i logaritamska funkcija 27
6 Geometrija prostora 14
7 Poliedri i rotacijska tijela 26
  Ukupno 140