Program: četverogodišnja škola, 2. razred, 4 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Uvodni sati 4
2 Korijeni 6
3 Kompleksni brojevi 14
4 Kvadratna jednadžba 20
5 Kvadratna funkcija 20
6 Funkcije 11
7 Krug. Trigonometrija trokuta 21
8 Geometrija prostora 6
9 Geometrijska tijela 23
10 Vjerojatnost 12
11 Završni sati 3
  Ukupno 140