Program: četverogodišnja škola, 4. razred, 4 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Brojevi 32
2 Nizovi 26
3 Funkcije 28
4 Derivacija 28
5 Integral i primitivna funkcija 14
  Ukupno 128