Program: četverogodišnja škola, 3. razred, 2 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Uvodni sati 2
2 Korijeni i potencije 9
3 Eksponencijalna i logaritamska funkcija 17
4 Trigonometrijske funkcije realnog broja 27
5 Vektori 13
6 Završni sati 2
  Ukupno 70