Program: četverogodišnja škola, 4. razred, 2 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Uvodni sati 1
2 Elementi matematičke logike 13
3 Kombinatorika 16
4 Vjerojatnost 17
5 Polarne koordinate 7
6 Newtonova metoda tangente 9
7 Završni sati 1
  Ukupno 64