Program: četverogodišnja škola, 3. razred, 1 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Uvodni sati 1
2 Determinante i sustavi linearnih jednadžbi 14
3 Matrice i linearna preslikavanja 9
4 Uvod u linearno programiranje 9
5 Završni sati 2
  Ukupno 35