Program: četverogodišnja škola, 2. razred, 3 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Korijeni 6
2 Kvadratna jednadžba 17
3 Kvadratna funkcija 13
3 Funkcije 10
4 Krug. Trigonometrija trokuta 16
6 Geometrija prostora 5
7 Geometrijska tijela 17
6 Vjerojatnost 10
7 Kompleksni brojevi 11
  Ukupno 105