Program: četverogodišnja škola, 2. razred, 3 sata matematike tjedno


Redni broj Nastavna cjelina Broj sati
1 Uvodni sati 3
2 Korijeni 5
3 Kompleksni brojevi 10
4 Kvadratna jednadžba 16
5 Kvadratna funkcija 15
6 Funkcije 9
7 Krug. Trigonometrija trokuta 15
8 Geometrija prostora 5
9 Geometrijska tijela 17
10 Vjerojatnost 8
11 Završni sati 2
  Ukupno 105